Patronat medialny:

logo radio

zywiecki24 logo

 

    

stat4u

3Maja

Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

            Żadne święto na terenie Gminy Czernichów nie może się obyć bez „Sokoła”. Jesteśmy zawsze tam, gdzie obchodzi się najważniejsze rocznice dla całej Ojczyzny. Poczet sztandarowy, umundurowani; starszyzna, dzieci i młodzież uczestniczą zarówno w nabożeństwach, jak i w częściach oficjalnych.

            Tak było i w tym roku. Tym razem jednak „Sokół” wystawił aż dwie delegacje. Jedna brała udział w gminnych obchodach święta Konstytucji 3 Maja w Międzybrodziu Żywieckim, druga zaś w parafialnych w Międzybrodziu Bialskim. Sokoli przybyli w licznych, zwartych grupach, aby swą obecnością i odświętnym strojem podkreślić swój stosunek do wartości, jakie przyświecały naszym przodkom.

            W maju 1791 roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie tak demokratyczną konstytucję. Realizowała ona najnowocześniejsze idee, według których powinno funkcjonować państwo, min.; wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sadowniczą, gwarantowali wolność wyznania. Twórcy konstytucji kierowali się patriotyzmem i wielką troską oraz odpowiedzialnością za losy państwa i jego mieszkańców.    Oddajmy im cześć!