Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

bn 2018