Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

piknik2019