Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

Sprawozdanie z działalności za rok 2007