Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014