Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w gminie Czernichów za rok 2019