Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJhimagepopup has a deprecated constructor in /home/sokolmb/public_html/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 14

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentenbed_pdf has a deprecated constructor in /home/sokolmb/public_html/plugins/content/enbed_pdf/enbed_pdf.php on line 25

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/sokolmb/public_html/plugins/content/jhimagepopup/jhimagepopup.php on line 115

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; EnbedBrowser has a deprecated constructor in /home/sokolmb/public_html/plugins/content/enbed_pdf/browser.php on line 25

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

PTG „SOKÓŁ”

W   MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM

ul. Energetyków 5

Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Gminie Czernichów wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

 1. Pobyt na polu namiotowym może nastąpić wyłącznie po zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za pobyt (wg obowiązującego cennika ), której dokonuje się w recepcji przed wjazdem na teren pola namiotowego.
 2. Miejsce ustawienia przyczepy lub rozbicia namiotu wyznacza obsługa pola namiotowego. Do dyspozycji gości pozostaje 1 metr powierzchni wokół przyczepy lub namiotu.
 3. Doba na polu namiotowym rozpoczyna się dla każdego klienta

         w godzinie zameldowania i trwa 24 godziny.

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22ºº do godz. 6ºº.

§ 2

 1. Obsługa pola namiotowego może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu pola lub wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika lub innych osób przebywających na polu namiotowym, nie uiścił opłaty za pobyt albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.  
 2. Obsługa pola namiotowego może usunąć bez zwrotu opłaty gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu pola lub innych gości, wyrządził szkodę na osobie gościa, pracownika lub innych osób   przebywających na polu namiotowym, nie uiścił opłaty za pobyt lub w inny sposób zakłócił wypoczynek gości lub funkcjonowanie   obiektu.

§ 3

 1. Pole namiotowe gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z kategorią obiektu. W przypadku wystąpienia awarii udostępnionego wyposażenia, gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie tego faktu w recepcji,   co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. Gość pola namiotowego ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia elementów wyposażenia i urządzeń technicznych pola namiotowego, powstałe z jego winy   oraz winy odwiedzających go osób. Gość ma obowiązek zawiadamiać obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obsługa pola namiotowego   nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, przyczepach campingowych i namiotach.

§ 4

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz bez zgody obsługi.

§ 5

 1. Na polu namiotowym mogą przebywać zwierzęta domowe posiadające aktualne świadectwo szczepień ochronnych. W przypadku psów wymagane są kaganiec i smycz.
 2. Właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Stwierdzenie naruszenia tego punktu skutkować będzie karą w wysokości 200 zł .

§ 6

 1. Na terenie pola namiotowego obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 20 km/h .
 2. Zakaz poruszania się samochodami i motocyklami po terenie pola namiotowego obowiązuje od godz. 22ºº do godz. 6ºº.

§ 7

 1. Z kąpieli w jeziorze Goście pola namiotowego korzystają tylko na własną odpowiedzialność.
 2. PTG „Sokół” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, do których może dojść podczas korzystania z zejść umieszczonych na nabrzeżu jeziora.

  

§ 8

     Na terenie obiektu pobierana jest opłata miejscowa (klimatyczna).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.