Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

Sekcja turystyczna - ABC Turystyki Górskiej